Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCrete TS 100 S

Tørrsprøytemørtel, plastmodifisert, sementbundet, sjikttykkelse 6–50 mm

Bruksområde

 • som modellerbar mørtel for rehabilitering av statiske og ikke-statiske relevante betongkonstruksjoner (betong og armert betong)
 • som modellerbar mørtel ved ekstra krav på statisk samvirke
 • for fremstilling/gjenoppretting av brannmotstand
 • {**CUST-YPANWE-00004256:als Instandsetzungsmörtel für kathodischer Korrosionsschutz**}

Egenskaper

 • polymerforsterket sementbundet tørrsprøytemørtel (SPCC/SRM)
 • egnet for gjenoppretting av brannmotstand
 • ubrennbar, brannklasse A1 iht. EN 13501-1
 • lavt prelltap
 • liten støvutvikling

Notater

 • produktet oppfyller EN 1504-3
 • brannmotstanden er påvist iht. standard temperatur-tid-kurve, hydrokarbonkurve og EBA-temperaturkurve

Påføring

tørrsprøyting

 

tørrsprøyting

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad