Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCryl V 700

Belegg, bionisk funksjonelt

Bruksområde

 • væreksponert
 • som bionisk funksjonelt belegg spesielt for betongkonstruksjoner
 • for beskyttelse og fargesetting av betongkonstruksjoner

Egenskaper

 • raskest tørking etter regn eller dugg grunnet bionisk prinsipp
 • hindrer inntrengning av vann og skadelige vannoppløste stoffer
 • regulerer fuktinnholdet
 • øker den elektriske motstanden
 • god karbondioksidtetthet (Sd-verdi CO2 > 50 m)
 • god vanndampdiffusjonsevne (Sd-verdi H2O < 4 m)
 • laveste fyllstoffbrudd/skriveeffekt
 • høyeste hvithetsgrad
 • høyt fargeutvalg og -stabilitet
 • uten biocidisk filmbeskyttelse

Notater

 • produktet oppfyller EN 1504-2
 • ikke for horisontale vannbelastede flater
 • ikke for gang- eller kjørbare flater

Utseende

matt (G3) iht. EN 1062-1

 

Farge

hvit
brytbar iht. StoColor System, hvit

 

Påføring

pensel, rull, airless-sprøyte

 

32086_DE_de.jpg
pensel rull airless-sprøyte hvit

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet