Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPox TU 100

Epoksybelegg, vannholdig

Bruksområde

 • som stivt, mekanisk meget motstandsdyktig belegg for beskyttelse av betong
 • for betongflater som regelmessig utsettes for intensiv rengjøring
 • som farget belegg på innvendige tunellflater
 • som belegg på innvendige flater som er beskyttet mot direkte sollys
 • som belegg iht. EN 1504-2
 • iht. metode 1.3, 2.2, 8.2 iht. EN 1504-2
 • som belegg i et overflatebeskyttelsessystem
 • som belegg i områder utsatt for vannsprut
 • overflatebeskyttelsessystem med ekstra krav iht. ZTV-ING – del 5 Tunell
 • overflatebeskyttelsessystem OS 2 (OS B), OS 4 (OS C) iht. DIN V 18026
 • antigraffitisystem 1 (AGS 1) iht. ZTV-ING, TL/TP AGS betong

Egenskaper

 • beskyttelse mot inntrenging av stoffer
 • fuktkontroll av betong
 • øking av elektrisk motstand
 • høy mekanisk motstandskraft
 • meget god vedheft
 • god karbondioksidtetthet (Sd-verdi CO2 > 50 m)
 • epoksyharpiksbundet belegg
 • lav tilsmussingstendens
 • meget god rengjøringsevne
 • hindrer inntrengning av vann og skadelige vannoppløste stoffer
 • glansverdi iht. DIN EN ISO 2813 (målevinkel: 60°): 40–60
 • våtskrubbebestandighet: klasse 1 iht. DIN EN ISO 13300
 • rengjøringsevne: karakteristisk verdi 0 iht. DIN EN ISO 13300
 • ikke egnet for gangbare og kjørbare flater

Farge

hvit
brytbar iht. RAL-fargevifte

 

Påføring

komponent A, komponent B, rull, airless-sprøyte

 

31967_3_DE_de.jpg
komponent A komponent B rull airless-sprøyte

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet