StoDivers Carbondioxidtester

Karbonatiseringsindikator

Bruksområde

for testing av karbonatiseringsdybden i betong

 

31813_SE_sv.jpg

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad