Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoDivers Carbondioxidtester

Karbonatiseringsindikator

Bruksområde

for testing av karbonatiseringsdybden i betong

 

31813_SE_sv.jpg

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad