Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoSilent Coll MW

Mineralsk systemlim for StoSilent Akustikksystem

Bruksområde

  • innvendig
  • som klebemørtel for akustikksystemet StoSilent Direct
  • på mineralske underlag
  • på organiske underlag med et mellombelegg av StoSilent Prep Quarz
  • på organiske underlag med mellombelegget StoPrep Contact

Egenskaper

  • brannklasse A1 iht. EN 13501-1
  • god våtklebekraft
  • optimal fasthet
  • optimalt tilpasset akustikksystemet StoSilent Direct

Farge

hvit

 

Påføring

manuell

 

31355_DE_de.jpg
manuell

Godkjenninger

22104

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet