Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoSilent Decor MF

Organisk porøst akustikkbelegg

Bruksområde

  • innvendig
  • som sluttbelegg for akustikksystemene StoSilent Direct, StoSilent Distance, StoSilent Modular 400, StoSilent Compact og StoSilent Fleece
  • som farget sluttbelegg for StoSilent Decor M

Egenskaper

  • porøs
  • finkornet

Notater

porøsitet oppstår med spesiell påføringsteknikk

 

Utseende

matt strukturert overflate

 

Farge

hvit
brytbar iht. StoColor System, hvit

 

Påføring

maskinell, sprøyting med traktsprøyte

 

30702_DE_de.jpg
maskinell sprøyting med traktsprøyte hvit

Godkjenninger

22104

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet