Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoSilent Fleece

Glassfiberduk som bærer for akustikkbelegg

Bruksområde

  • innvendig
  • som bærer for akustikkbeleggene StoSilent Decor

Egenskaper

  • tåler mekanisk belastning
  • rissoverbyggende (krympe- og tørkeriss)
  • dimensjonsstabil
  • porøs
  • ikke svellende
  • våtstabil
  • ingen helsefare ved innånding, svelging eller hudkontakt ettersom fiberdiameteren ≥ 8 µm

Utseende

slett overflate lett synlig fiberstruktur

 

Format/Størrelse

rullbredde: ca.1 m
rullengde: 50 m
tykkelse: ca. 0,6 mm

 

Farge

hvit

 

30200_DE_de.jpg

Godkjenninger

22104

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Sustainability data sheet