Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoSilent Board 300

Akustikkplate av glassgranulat for nedpendlede tak samt vegger

Bruksområde

 • innvendig
 • for nedpendlede tak samt vegger
 • for akustikksystemet StoSilent Distance
 • innfesting skrus, plateskjøter klebes

Egenskaper

 • konstruksjon opp til 200 m² uten dilatasjonsfuge er mulig (maks. sidelengde: 20 m)
 • reduksjon av etterklangtiden og støynivået
 • forbedring av konsentrasjonsevnen
 • forbedring av språkforståelsen
 • beregnet lydabsorpsjonsgrad αw opp til 0,60 avhengig av nedpendlingshøyde
 • lav vekt og høy stivhet
 • lav fukt- og varmeekspansjon

Notater

 • i saltvann- eller sjøvannbad kun på forespørsel
 • ikke egnet for vannsprututsatte områder
 • ikke egnet for radier < 10 m og i områder med mekanisk belastning
 • hensynta monteringsanvisning

Utseende

slett overflate avhengig av sluttbelegget: finkornet med StoSilent Top Basic eller meget finkornet med StoSilent Top Finish

 

Format/Størrelse

platekant: skarp/belagt
lengde x bredde x tykkelse
1200 x 800 x 15 mm
2400 x 1200 x 15 mm
1200 x 800 x 25 mm

 

Farge

forside: hvit (ca. RAL 1013)
bakside: grå (ca. RAL 7039)

 

31329_DE_de.jpg

Godkjenninger

22104

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet