Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-InnoDrain

Isolasjonsplate av EPS iht. EN 13163 med dreneringseffekt

Bruksområde

  • utvendig
  • som isolasjonsplate i det isolerte fasadesystemet StoTherm Vario D
  • som isolasjonsplate for fuktutsatte områder i øvrige StoTherm-systemer
  • innfesting klebes eller klebes og plugges

Egenskaper

  • deklarert varmeledningsevne λD: 0,033 W/(m*K)
  • brannklasse E iht. EN 13501-1

Notater

tungt antennelig iht. DIN 4102

 

Format/Størrelse

120 x 60 cm
kanter: rett

 

31289_SE_sv.jpg

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance