Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCrete TV 304 S

Ekspansjonsmørtel, sementbundet, sjikttykkelse 20–70 mm

Bruksområde

  • for under- og faststøping av bygningsdeler, f.eks. maskinanlegg, festebolter, kranskinner, brolag, bygningsdeler av stål, pilarfundamenter og utsparingsstøtter
  • som under- og faststøping av åpninger i bygningsdeler av betong

Egenskaper

  • krympefri
  • frost- og tinesaltbestandig
  • vannugjennomtrengelig
  • konstant homogenitet
  • høy flytevne
  • meget lett å påføre

Notater

  • produktet oppfyller EN 1504-3
  • produktet oppfyller svenske Trafikverkets krav iht. aktuell TRVK Bro og TRVAMA Anläggning
02881.jpg

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance