Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCrete TV 301 S

Ekspansjonsmørtel med integrert frostbeskyttelsesadditiv, sementbundet, sjikttykkelse 10–120 mm

Bruksområde

 • for under- og faststøping av bygningsdeler, f.eks. maskinanlegg, festebolter, kranskinner, brolag, bygningsdeler av stål, pilarfundamenter og utsparingsstøtter
 • som under- og faststøping av åpninger i bygningsdeler av betong
 • påførbar ned til -15 °C

Egenskaper

 • krympefri
 • frost- og tinesaltbestandig
 • vannugjennomtrengelig
 • konstant homogenitet
 • høy flytevne
 • meget lett å påføre

Notater

 • klasse R 4
 • produktet oppfyller svenske Trafikverkets krav iht. aktuell TRVK Bro og TRVAMA Anläggning
32164_DE_de.jpg

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance