StoPox WL 118

Epoksybasert ledesjikt, vannholdig, lavemitterende

Bruksområde

  • innvendig og væreksponert
  • på gulvflater
  • for sementbundne underlag som betongflater eller flater med påstøp
  • magnesia- og kalsiumsulfatpåstøp
  • som ledende mellomsjikt under elektrisk ledende sluttbelegg

Egenskaper

  • meget god vedheft til underlaget
  • meget god vedheft til etterfølgende mellom- eller sluttbelegg
  • hurtig herding i romtemperatur
  • VOC-lavemitterende
  • oppfyller kravene iht. DIN VDE 0100-410 (2007-06) (i kombinasjon med utvalgte sluttbelegg)

Farge

svart

 

Påføring

komponent A, komponent B, rull

 

32069_3_DE_de.jpg
komponent A komponent B rull

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Sustainability data sheet