StoCrete TG 3

Reparasjonsmørtel, sementbundet, sjikttykkelse 9–60 mm

Bruksområde

  • ut- og innvendig
  • for utbedring av skadede betongkonstruksjoner, f.eks. parkeringsdekker, bruer, kaier, piper, vann- og avløpsledninger samt industrianlegg

Egenskaper

  • enkomponent
  • frost- og tinesaltbestandig

Notater

  • eksponeringsklasse XC4, XD3, XF4, XS3, XA2 iht. EN 206-1
  • produktet oppfyller svenske Trafikverkets krav iht. aktuell TRVK Bro og TRVAMA Anläggning
  • produktet oppfyller EN 1504-3

Farge

sementgrå

 

Påføring

påfør med tannsparkel, våtsprøytes/påføres med skruepumpe, påfør med sparkel

 

02881.jpg
påfør med tannsparkel våtsprøytes/påføres med skruepumpe påfør med sparkel

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad