Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCrete TF

Finsparkel, sulfatbestandig, sementbundet, sjikttykkelse 2–5 mm

Bruksområde

  • ut- og innvendig
  • for utbedring av skadede betongkonstruksjoner, f.eks. parkeringsdekker, bruer, kaier, piper, vann- og avløpsledninger samt industrianlegg

Egenskaper

enkomponent

 

Notater

  • eksponeringsklasse XC4, XD3, XF4, XS3, XA2 iht. EN 206-1
  • produktet oppfyller svenske Trafikverkets krav iht. aktuell TRVK Bro og TRVAMA Anläggning
  • produktet oppfyller EN 1504-3

Farge

sementgrå

 

Påføring

påfør med sparkel, påfør med tannsparkel, våtsprøytes/påføres med skruepumpe

 

02881.jpg
påfør med sparkel påfør med tannsparkel våtsprøytes/påføres med skruepumpe

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad