Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCrete GM 1

Reparasjonsmørtel, sementbundet, sjikttykkelse 3–30 mm

Bruksområde

  • ut- og innvendig
  • for utbedring av skader i betong

Egenskaper

  • enkomponent
  • høy vedheftevne i våt tilstand (også ved over-hodet-arbeid)
  • frost-/tinesaltbestandig

Notater

  • eksponeringsklasse XC4, XD3, XF4, XS3, XA2 iht. EN 206-1
  • produktet oppfyller svenske Trafikverkets krav iht. aktuell TRVK Bro og TRVAMA Anläggning
  • produktet oppfyller EN 1504-3

Farge

sementgrå

 

Påføring

våtsprøytes/påføres med skruepumpe, påfør med rake

 

31623_SE_sv.jpg
våtsprøytes/påføres med skruepumpe påfør med rake

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance