Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoFRP Sheet

Karbonfibernett for forsterkning av betong- og stålkonstruksjoner

Bruksområde

  • overflatemontert forsterkningssystem for økt bæreevne hos eksisterende betong- og stålkonstruksjoner
  • draperbart nett

Egenskaper

  • høy E-modul
  • høy bruddforlengelse

Notater

kun tilgjengelig som hel rull

 

31798_SE_sv.jpg

Nedlastninger

Teknisk datablad