Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCrete TS 200 S

Våtsprøytemørtel, sementbundet, sjikttykkelse 3–30 mm

Bruksområde

ut- og innvendig

 

Egenskaper

  • enkomponent
  • polymer- og fiberforsterket sulfabestandig sement
  • lett å påføre ved over-hodet-arbeid
  • høy bestandighet ved frost-/tinesaltbelastning

Notater

  • eksponeringsklasse XC4, XD3, XF4, XS3, XA2 iht. EN 206-1
  • produktet oppfyller svenske Trafikverkets krav iht. aktuell TRVK Bro og TRVAMA Anläggning
  • produktet oppfyller EN 1504-3

Farge

sementgrå

 

Påføring

våtsprøytes/påføres med skruepumpe

 

02881.jpg
våtsprøytes/påføres med skruepumpe

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet