Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCryl Wax

Graffitibeskyttelse

Bruksområde

  • utvendig
  • for alle typer av vertikale betongoverflater

Egenskaper

  • vannholdig vedvarende allværsbeskyttelse
  • diffusjonsåpen
  • fanger opp spray- og penselpåført graffiti
  • har en god motstandskraft mot tusjpåført graffiti og rustbeskyttelseslakk
  • beskytter mot luftforurensning, vær og fuktighet i minst 5 år
  • "offersjikt" (beskyttelsen må fornyes etter fjerning av graffiti)

Notater

  • produktet oppfyller svenske Trafikverkets krav iht. aktuell TRVK Bro og TRVAMA Anläggning
  • tabell LEB/1-2 og AMA Hus 11

Utseende

hvit

 

Påføring

pensel, kost, rull, airless-sprøyte

 

32313_SE_sv.jpg
pensel, kost rull airless-sprøyte

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad