Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoLevell Evo

Mineralsk grunnpuss

Bruksområde

  • ut- og innvendig
  • som grunnpuss på mineralske underlag, på EPS-plater og mineralullplater
  • for fremstilling av tynnsjiktede armeringssjikt

Egenskaper

  • god vedheft
  • værbestandig
  • høy vannavvisning
  • høy vanndampgjennomslippelighet

Notater

StoSilo Teknikk, se under Service / Silo-oversikt

 

Farge

sementgrå

 

31615_SE_sv.jpg

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance