Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-Aevero Innendämmplatte

Meget effektiv isolasjonsplate på aerogelbasis

Bruksområde

  • innvendig og som utvendig isolasjonsplate for smyg, samt egnet for bruk som isolasjon av vinduskarmer i persiennekasser
  • som isolasjonsplate i det innvendige isolasjonssystemet StoTherm In Aevero og i kombinasjon med StoTherm In Comfort og StoTherm In SiMo
  • ideell for smyg og områder med lav isolasjonstykkelse (radiatornisjer etc.)

Egenskaper

  • meget varmeisolerende
  • diffusjonsåpen
  • tosidig belagt med fiberduk
  • brannklasse D-s1, d0 iht. EN 13501-1

Format/Størrelse

kanter: rett
58 x 39 cm
platetykkelse: 10, 15, 20, 30, 40 mm

 

30819_DE_de.jpg

Nedlastninger

Teknisk datablad