Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPox WG 100

Epoksygrunning, vannholdig, lavemitterende

Bruksområde

 • innvendig og væreksponert
 • på gulvflater
 • for sementbundne underlag som betongflater eller flater med påstøp
 • magnesia- og kalsiumsulfatpåstøp
 • som grunning under vannholdige StoPox-produkter
 • vedhefter på slette mineralske underlag
 • vedhefter på eldre belegg på basis av epoksy-/polyuretanharpiks (anlegg testflate)
 • som slitesjikt i testet StoCretec overflatebeskyttelsessystem OS 8.5

Egenskaper

 • meget god vedheft på mineralske underlag
 • meget god vedhefter på eldre belegg
 • vanndampgjennomslippelig
 • hurtig herding i romtemperatur
 • kan fylles med kvartssand på arbeidsplassen
 • VOC-lavemitterende

Notater

 • produktet oppfyller EN 1504-2
 • produktet oppfyller EN 13813

Utseende

melkaktig grumsete

 

Påføring

komponent A, komponent B, rull, påfør med rake, avluftes

 

31952_3_DE_de.jpg
komponent A komponent B rull påfør med rake avluftes

Godkjenninger

M1 – symbol EN

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet