Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoSeal Band BK

Diffusjonstett tape av butylkautsjuk med fiberduklaminert bakside

Bruksområde

  • innvendig
  • for fremstilling av en diffusjonstett tilslutning ved vindus-/balkongdørtilslutningsfuger, samt fuger mellom grunnpuss og integrerte bygningsdeler som f.eks. trebjelker og -tak
  • for fremstilling av lufttette underlag/tilslutninger i akustikksystemet StoSilent Direct

Egenskaper

  • selvklebende
  • høy klebekraft
  • overbearbeidingsbar med puss og overmalbar
  • kompatibel med akrylglass og polykarbonat
  • klebeflaten er beskyttet med et midtdelt dekkpapir

Format/Størrelse

bredde: 75 mm
rullengde: 10 m

 

Farge

forside: antrasitt
bakside: hvit

 

30232_DE_de.jpg

Nedlastninger

Teknisk datablad