StoCrete TG 203

Reparasjonsmørtel, plastmodifisert, sementbundet, sjikttykkelse 6–30 mm

Bruksområde

 • som modellerbar mørtel for rehabilitering av statiske og ikke-statiske relevante betongkonstruksjoner (betong og armert betong)
 • som modellerbar mørtel ved ekstra krav på statisk samvirke
 • for fremstilling eller gjenoppretting av brannmotstanden
 • for betongrehabilitering av lager-, fyllings- og ompakkingsplasser for stoffer som kan forårsake vannforurensning, inklusiv bensinstasjoner

Egenskaper

 • Fri (1/18)
 • meget god vedheft på betongunderlag
 • lett å påføre ved over-hodet-arbeid
 • høy stabilitet
 • høy bestandighet ved frost-/tinesaltbelastning
 • egnet for gjenoppretting av brannmotstand
 • systemtesting som anode- og reparasjonsmørtel for reparasjonsprinsippet katodisk korrosjonsbeskyttelse
 • brannklasse A2-s1, d0 (ubrennbar) iht. EN 13501-1

Notater

 • produktet oppfyller EN 1504-3
 • {**CUST-YPALLG-00001053:für die Wiederherstellung des Feuerwiderstandes der instand zusetzenden Betonbauteile, Feuerwiderstandsklass

Påføring

manuell

 

31625_DE_de.jpg
manuell

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance