Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCrete TG 203

Reparasjonsmørtel, plastmodifisert, sementbundet, sjikttykkelse 6–30 mm

Bruksområde

 • som modellerbar mørtel for rehabilitering av statiske og ikke-statiske relevante betongkonstruksjoner (betong og armert betong)
 • som modellerbar mørtel ved ekstra krav på statisk samvirke
 • for fremstilling eller gjenoppretting av brannmotstanden
 • for betongrehabilitering av lager-, fyllings- og ompakkingsplasser for stoffer som kan forårsake vannforurensning, inklusiv bensinstasjoner

Egenskaper

 • polymerforsterket, sementbundet modellerbar mørtel (PCC/RM)
 • meget god vedheft på betongunderlag
 • lett å påføre ved over-hodet-arbeid
 • høy stabilitet
 • høy bestandighet ved frost-/tinesaltbelastning
 • egnet for gjenoppretting av brannmotstand
 • systemtesting som anode- og reparasjonsmørtel for reparasjonsprinsippet katodisk korrosjonsbeskyttelse
 • brannklasse A2-s1, d0 (ubrennbar) iht. EN 13501-1

Notater

 • produktet oppfyller EN 1504-3
 • for gjenoppretting av brannmotstanden til betongelementene som skal repareres, brannmotstandsklasse F 90 iht. DIN 4102-4 og REI 90 iht. EN 13501-2

Påføring

manuell

 

31625_DE_de.jpg
manuell

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance