Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-Perlite-Innendämmplatte 055 LD

Fuktregulerende isolasjonsplate av naturlig perlitt for smyg

Bruksområde

  • innvendig
  • for isolering av smyg
  • som vegg- og takisolasjonsplate i det innvendige isolasjonssystemet StoTherm In Comfort

Egenskaper

  • brannklasse A1 iht. EN 13501-1
  • mineralsk, fiberfri
  • diffusjonsåpen
  • fuktfordelende
  • hurtig absorpsjon, fordeling og tidsforskjøvet tørking av akkumulerende kondensat
  • fullstendig resirkulerbar
  • muggresistent

Format/Størrelse

kanter: rett
62,5 x 30,9 cm

 

30898_DE_de.jpg

Godkjenninger

11622_2

Nedlastninger

Teknisk datablad
Declaration of Performance