Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPur WV 60

Polyuretanbelegg, vannholdig

Bruksområde

 • som stivt, meget UV-bestandig, mekanisk meget motstandsdyktig belegg for beskyttelse av betong
 • belegg iht. EN 1504-2
 • iht. metode 1.3, 2.2, 8.2 iht. EN 1504-2
 • som belegg i et overflatebeskyttelsessystem
 • som belegg i områder utsatt for vannsprut
 • overflatebeskyttelsessystem OS 4 (OS C) iht. DIN V 18026
 • antigraffitisystem 1 (AGS 1) iht. ZTV-ING, TL/TP AGS betong

Egenskaper

 • høy UV-bestandighet
 • beskyttelse mot inntrenging av stoffer
 • fuktkontroll av betong
 • øking av elektrisk motstand
 • høy mekanisk motstandskraft
 • meget god vedheft
 • god karbondioksidtetthet (Sd-verdi: CO2 > 50 m)
 • god vanndampdiffusjonsevne (Sd-verdi vanndamp < 4 m)
 • lav tilsmussingstendens
 • meget god rengjøringsevne
 • hindrer inntrengning av vann og skadelige vannoppløste stoffer
 • ikke egnet for gangbare og kjørbare flater
 • vannholdig

Farge

hvit
RAL-fargevifte, hvit

 

Påføring

komponent A, komponent B, rull, airless-sprøyte

 

32095_3_DE_de.jpg
komponent A komponent B rull airless-sprøyte hvit

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance