StoPox GH 502

Epoksygrunning, for testede overflatebeskyttelsessystemer for parkeringshus, bestandig mot baksidig fukt

Bruksområde

  • innvendig og væreksponert
  • på gulvflater
  • på tørre, sementbundne underlag som betongflater eller flater med påstøp
  • utjevningssparkling ved ujevnheter > 0,5 mm
  • som bestanddel i testede overflatebeskyttelsessystemer OS 8 og OS 11

Egenskaper

  • meget god vedheft på mineralske underlag
  • testet for vedheftfasthet og bobledannelse ved baksidig fukt
  • kan fylles med kvartssand på arbeidsplassen

Notater

  • produktet oppfyller EN 1504-2
  • produktet oppfyller EN 13813

Utseende

transparent

 

Påføring

komponent A, komponent B, rull, påfør med rake, avluftes

 

31829_3_DE_de.jpg
komponent A komponent B rull påfør med rake avluftes

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance