StoCryl CP

Grunning for mineralsk avrettingsmasse

Bruksområde

  • innvendig
  • på gulvflater
  • for betong og armert betong
  • som grunning for mineralsk avrettingsmasse StoCrete CS
  • som grunning ved flersjiktet oppbygging med avrettingsmasse StoCrete CS

Egenskaper

  • meget god vedheft til underlaget
  • som mellombelegg ved flerlags oppbygging med StoCrete CS

Påføring

pensel, kost, rull

 

31732_DE_de.jpg
pensel, kost rull

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance