Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPrep Sil

Konserveringsmiddelfri innvendig silikatprimer

Bruksområde

 • innvendig
 • på mineralske underlag for etterfølgende mineralsk sluttpuss, spesielt for natureplus®-sertifisert sluttpuss

Egenskaper

 • konserveringsmiddelfri
 • muggsopphemmende
 • høy vanndampgjennomslippelighet
 • fri for løsemidler og myknere
 • lavemitterende
 • TÜV-merket – eksternt overvåket
 • fri for heksesotaktive substanser
 • økosertifisert iht. natureplus®
 • oppfyller de strengeste kravene vedr. miljø, helse og funksjonalitet
 • meget høy hvithetsgrad

Utseende

matt iht. EN 13300

 

Farge

hvit
begrenset brytbar iht. StoColor System, hvit

 

Påføring

pensel, rull

 

30749_DE_de.jpg
pensel rull hvit

Godkjenninger

44259_4c 01123_4c 11622_2 22104

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sustainability data sheet