StoSuperlit®

Organisk natursteinpuss

Bruksområde

 • utvendig
 • på murverk, isolerte og luftede fasader med grunnpuss
 • på mineralske og organiske underlag, spesielt på sokler og passasjer
 • ikke egnet for horisontale eller lutende værutsatte flater

Egenskaper

 • utvendig puss iht. EN 15824
 • ikke smussmottakelig
 • robust
 • klart bindemiddel med farget steingranulat
 • høy værbestandighet
 • vanndampgjennomslippelig
 • uten biocidisk filmbeskyttelse

Notater

 • kontroller egnetheten for mørke farger på isolerte fasadesystemer for hvert anvendelsestilfelle
 • underlagsfargen tilpasses fargen til StoSuperlit
 • som ekstra, beskyttende forsegling kan StoSuperlit Protect anvendes

Utseende

natursteinpuss

 

Farge

spesialfarger PG12 mot pristillegg på forespørsel (minste bestillingsmengde 46 kg)

 

Påføring

manuell

 

30004_DE_de.jpg
manuell

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance