StoPox KU 611

Epoksybelegg, meget kjemisk og mekanisk motstandsdyktig, elektrisk ledende

Bruksområde

 • innvendig
 • som farget, elektrisk ledende belegg for industrigulv

Egenskaper

 • elektrisk ledende (EN 1081, EN 61340-4-1)
 • kjemisk høyresistent iht. kjemikalieresistensliste
 • meget mekanisk motstandsdyktig
 • meget gode utflytings- og avluftingsegenskaper
 • høy slitasjefasthet
 • uten lakkskadelige additiv
 • for kortvarig rengjøring +80 °C, permanent våt maks. +50 °C

Notater

 • produktet oppfyller EN 1504-2
 • produktet oppfyller EN 13813
 • diverse typegodkjenninger
 • Ved frekvente temperatur- og kjemikaliebelastninger kan ikke optiske endringer utelukkes.

Utseende

helblank

 

Farge

RAL-fargevifte, RAL-fargevifte

 

Påføring

komponent A, komponent B, påfør med rake, avluftes

 

31889_3_DE_de.jpg
komponent A komponent B påfør med rake avluftes RAL-fargevifte

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet