Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoSeal P 505

Primer for StoSeal F 355 og StoSeal F 505

Bruksområde

for å sikre kraftig og varig forening mellom tetningsmasse og fugeside

 

Egenskaper

god vedheft til underlaget

 

Notater

for epoksybelegg og absorberende underlag, som f.eks. betong

 

Påføring

pensel

 

32150_DE_de.jpg
pensel

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Sustainability data sheet