StoPox KU 601

Epoksybelegg, kjemisk og mekanisk motstandsdyktig, lavemitterende

Bruksområde

 • innvendig og væreksponert
 • som farget belegg for industrigulv med mekanisk og kjemisk belastning

Egenskaper

 • kjemisk høyresistent iht. kjemikalieresistensliste
 • meget mekanisk motstandsdyktig
 • for kortvarig rengjøring +80 °C, permanent våt maks. +50 °C
 • hurtig herding i romtemperatur
 • høy slitasjefasthet
 • uten lakkskadelige additiv

Notater

 • produktet oppfyller EN 1504-2
 • produktet oppfyller EN 13813
 • diverse typegodkjenninger
 • Ved frekvente temperatur- og kjemikaliebelastninger kan ikke optiske endringer utelukkes.

Utseende

helblank

 

Farge

RAL-fargevifte
stort fargeutvalg, RAL-fargevifte

 

Påføring

komponent A, komponent B, påfør med rake, avluftes

 

31888_3_DE_de.jpg
komponent A komponent B påfør med rake avluftes RAL-fargevifte

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet