Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoLook Lasura

Innvendig dispersjonslasur, våtskrubbebestandighet 2 iht. EN 13300

Bruksområde

  • innvendig
  • for dekorative lasurteknikker på mineralske og organiske belegg

Egenskaper

lavemitterende

 

Utseende

helmatt iht. EN 13300

 

Farge

transparent
brytbar med StoTint Aqua

 

30726_DE_de.jpg

Godkjenninger

22104

Nedlastninger

Teknisk datablad