Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPrim Isol

Isolerende, vannholdig grunning

Bruksområde

  • ut- og innvendig
  • for isolering av vannløselige materialer, f.eks. gips- og sponplater, isolerende ved nikotin-, sot- og vannflekker samt misfargede innholdsstoffer i tre (lignin), spesielt egnet for etterfølgende malingsbelegg
  • ikke overbearbeidingsbar med limmaling eller celluloselim

Egenskaper

  • meget godt isolerende
  • meget god vedheft
  • regulerer absorpsjonsevnen
  • svak lukt

Farge

hvit

 

Påføring

pensel, rull, airless-sprøyte

 

30020_DE_de.jpg
pensel rull airless-sprøyte

Godkjenninger

22108 21969

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Sustainability data sheet