Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCrete FB

Belegg, sementmodifisert, rissoverbyggende

Bruksområde

 • som rissoverbyggende belegg for beskyttelse av betongkonstruksjoner (betong og armert betong) med tendens til å sprekke
 • for anvendelse i anlegg for lagring, fylling og håndtering av væsker som kan forårsake vannforurensning
 • som tetteslemme for tetting av bygninger

Egenskaper

 • polymerforsterket, sementbundet belegg
 • statisk og dynamisk rissoverbyggende
 • hindrer inntrengning av vann og skadelige vannoppløste stoffer
 • regulerer fuktinnholdet
 • øker den elektriske motstanden
 • meget god vedheft
 • god karbondioksidtetthet (Sd-verdi CO2 > 50 m)
 • god vanndampdiffusjonsevne (Sd-verdi H2O < 4 m)
 • vanntett opp til 3 bar
 • høy bestandighet mot motorbrensel, fyringsolje, brukt og ubrukt forbrenningsmotorolje, girolje for motorvogn samt transformator- og isolasjonsolje

Notater

 • produktet oppfyller EN 1504-2
 • ikke for gang- eller kjørbare flater
 • flater med baksidig fukt på forespørsel

Farge

grå

 

Påføring

komponent A, komponent B, pensel, kost, våtsprøytes/påføres med skruepumpe, utfør skrapesparkling

 

32235_3_DE_de.jpg
komponent A komponent B pensel, kost våtsprøytes/påføres med skruepumpe utfør skrapesparkling

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance