Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto Byggklister

Mineralsk klebemørtel

Bruksområde

  • ut- og innvendig
  • for klebing av isolasjonsplater på mineralske og organiske underlag

Egenskaper

  • meget høy klebekraft og vedheft til underlaget
  • høy stabilitet
  • høy vanndampgjennomslippelighet

Notater

  • StoSilo Teknikk, se under Service / Silo-oversikt
  • forbruket avhenger av type underlag og isolasjonsmateriale – se teknisk faktablad for detaljert informasjon

Farge

sementgrå

 

Påføring

manuell, maskinell

 

30949_DE_de.jpg
manuell maskinell

Godkjenninger

22104

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet