Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCryl RB

Belegg, rissoverbyggende

Bruksområde

som rissoverbyggende belegg for beskyttelse og fargesetting av betongkonstruksjoner (betong og armert betong) med tendens til å sprekke

 

Egenskaper

 • statisk og dynamisk rissoverbyggende
 • hindrer inntrengning av vann og skadelige vannoppløste stoffer
 • regulerer fuktinnholdet
 • øker den elektriske motstanden
 • meget god vedheft
 • god karbondioksidtetthet (Sd-verdi CO2 > 50 m)
 • god vanndampdiffusjonsevne (Sd-verdi H2O < 4 m)
 • vannfortynnbar

Notater

 • produktet oppfyller EN 1504-2
 • ikke for horisontale vannbelastede flater
 • ikke for gang- eller kjørbare flater

Farge

hvit
brytbar iht. StoColor System
RAL-fargevifte, hvit, brytbar iht. StoColor System

 

Påføring

pensel, rull, airless-sprøyte

 

30679_DE_de.jpg
pensel rull airless-sprøyte hvit brytbar iht. StoColor System

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet