Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCrete TH 200

Heftbru, plastmodifisert, sementbundet

Bruksområde

  • som heftbru
  • for sikring av varig forening av etterfølgende betongrehabiliteringssystem på betongunderlaget

Egenskaper

  • {**CUST-YPEIGE-00004602:polymervergütete zementgebundene Haftbrücke**}
  • meget god vedheft på betongunderlag

Notater

produktet oppfyller EN 1504-3

 

Påføring

pensel, kost

 

31654_DE_de.jpg
pensel, kost

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance