Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCryl V 100

Belegg, silkematt

Bruksområde

som stivt belegg for beskyttelse og fargesetting av betongkonstruksjoner (betong og armert betong)

 

Egenskaper

 • hindrer inntrengning av vann og skadelige vannoppløste stoffer
 • regulerer fuktinnholdet
 • god inntrengningsevne
 • øker den elektriske motstanden
 • meget god vedheft
 • god karbondioksidtetthet (Sd-verdi CO2 > 50 m)
 • god vanndampdiffusjonsevne (Sd-verdi H2O < 4 m)
 • vannfortynnbar

Notater

 • produktet oppfyller EN 1504-2
 • ikke for horisontale vannbelastede flater
 • ikke for gang- eller kjørbare flater
 • ikke for boligrom

Utseende

halvblank (G2) iht. EN 1062-1

 

Farge

hvit
brytbar iht. StoColor System
RAL-fargevifte, hvit, brytbar iht. StoColor System

 

Påføring

pensel, rull, airless-sprøyte

 

30061_DE_de.jpg
pensel rull airless-sprøyte hvit brytbar iht. StoColor System

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet