StoCryl NB

Etterbehandlingsmiddel

Bruksområde

  • som avdunstingsbeskyttelse for betong og PCC-systemer
  • som beskyttelse mot uttørking
  • for å unngå krympesprekker

Egenskaper

  • polymerdispersjon på akrylatbasis
  • god sperrekoeffisient
  • ingen avrenning på vertikale flater
  • overbearbeidingsbar med StoCretec-belegg på akrylatbasis

Notater

Overflater som overbearbeides med sementmørtel (også PCC eller SPCC) må etterbehandles konvensjonelt.

 

Påføring

airless-sprøyte

 

31734_DE_de.jpg
airless-sprøyte

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad