Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCryl SP

Akrylatsparkel

Bruksområde

  • som sparkel på betongkonstruksjoner (betong og armert betong) for utjevning av ujevnheter og fylling av bobler
  • som mellombelegg på ikke-krittende, bærekraftige eldre belegg

Egenskaper

  • meget god vedheft til underlaget
  • meget god stabilitet
  • meget lett å påføre
  • hurtig overbearbeidingsbar
  • vannholdig

Notater

  • ikke for horisontale flater
  • ikke for gang- og kjørbare flater

Farge

hvit

 

Påføring

manuell

 

30692_DE_de.jpg
manuell

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad