Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCryl Z 110

Mellombelegg, strukturert

Bruksområde

  • som strukturerbart belegg på betongkonstruksjoner (betong og armert betong) for utjevning av små ujevnheter
  • for overbearbeiding av bærekraftige eldre belegg

Egenskaper

  • meget god vedheft til underlaget
  • strukturerbar
  • vanndampdiffusjonsåpen
  • meget gode påføringsegenskaper

Notater

  • produktet oppfyller EN 1504-2
  • ikke for gang- eller kjørbare flater
  • også egnet som sluttbelegg

Farge

hvit
brytbar iht. StoColor System, hvit

 

Påføring

pensel, rull, strukturert

 

30730_DE_de.jpg
pensel rull strukturert hvit

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance