Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCryl GW 200

Grunning, forsterkende

Bruksområde

  • som grunning for eksiterende, eldre belegg, spesielt krittende belegg
  • ved en etterfølgende overbearbeiding med et overflatebeskyttelsessystem på betongkonstruksjoner (betong og armert betong)

Egenskaper

  • meget god vedheft til underlaget og etterfølgende mellom- eller sluttbelegg
  • meget god vedheft på bærekraftige eldre belegg
  • meget gode påføringsegenskaper
  • vannholdig

Notater

ikke for gang- eller kjørbare flater

 

Utseende

transparent

 

Påføring

pensel, rull, airless-sprøyte

 

31735_DE_de.jpg
pensel rull airless-sprøyte

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Sustainability data sheet