StoCrete TS 100

Tørrsprøytemørtel, plastmodifisert, sementbundet, sjikttykkelse 6–50 mm

Bruksområde

 • som modellerbar mørtel for rehabilitering av statiske og ikke-statiske relevante betongkonstruksjoner (betong og armert betong)
 • som modellerbar mørtel ved ekstra krav på statisk samvirke
 • for fremstilling/gjenoppretting av brannmotstand

Egenskaper

 • polymerforsterket sementbundet tørrsprøytemørtel (SPCC/SRM)
 • høy bestandighet ved frost-/tinesaltbelastning
 • egnet for gjenoppretting av brannmotstand
 • systemtesting som anode- og reparasjonsmørtel for reparasjonsprinsippet katodisk korrosjonsbeskyttelse
 • ubrennbar, brannklasse A1 iht. EN 13501-1
 • lav støvutvikling
 • lavt prelltap

Notater

 • produktet oppfyller EN 1504-3
 • brannmotstanden er påvist iht. standard temperatur-tid-kurve, hydrokarbonkurve og EBA-temperaturkurve

Påføring

tørrsprøyting

 

31670_DE_de.jpg
tørrsprøyting

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet