Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCryl GQ

Grunning, kvartsfylt

Bruksområde

som grunning på betong og eksisterende belegg

 

Egenskaper

  • vannholdig
  • kvartsfylt for særegen vedheft
  • meget god vedheft til eksisterende belegg

Notater

ikke for gang- eller kjørbare flater

 

Farge

hvit

 

Påføring

pensel, rull, airless-sprøyte

 

30689_DE_de.jpg
pensel rull airless-sprøyte

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Sustainability data sheet