Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCrete GM QS

Reparasjonsmørtel, plastmodifisert, sementbundet, sjikttykkelse 6–30 mm, min. påføringstemperatur +1 °C

Bruksområde

som modellerbar mørtel for rehabilitering av betongkonstruksjoner (betong og armert betong)

 

Egenskaper

  • polymerforsterket, sementbundet modellerbar mørtel (RM)
  • meget god vedheft på betongunderlag
  • lett å påføre ved over-hodet-arbeid
  • høy stabilitet
  • ingen separat heftbru kreves
  • påførbar fra +1 til +15 °C

Notater

  • ikke for gang- eller kjørbare flater
  • produktet oppfyller EN 1504-3

Påføring

komponent A, komponent B, manuell

 

30602_DE_de.jpg
komponent A komponent B manuell

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance