Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCryl HC 100

Impregnering, hydrofoberende, pastøs

Bruksområde

hydrofoberende impregnering/grunning for beskyttelse av betongkonstruksjoner (betong og armert betong)

 

Egenskaper

 • reduserer inntrengning av vann og skadelige vannoppløste stoffer
 • regulerer fuktinnholdet
 • øker den elektriske motstanden
 • meget god inntrengningsevne
 • meget god vedheft til underlaget og etterfølgende mellom- eller sluttbelegg
 • reduksjon av kloridopptak
 • lang kontakttid
 • virkestoffinnhold 80 % silan

Notater

 • ikke for gang- eller kjørbare flater
 • produktet oppfyller EN 1504-2
 • Produktet er testet iht. direktiver fra NT BUILD 515, utgave 1, Hydrofoberende impregnering for betong – forebygger inntrengning av klorider – filtereffekt
 • Produktet oppfyller kravene til svenske AMA Anläggning 17, LFB.311

Påføring

pensel, kost, rull, airless-sprøyte

 

33016_DE_de.jpg
pensel, kost rull airless-sprøyte

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance