Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCryl GW 100

Impregnering, hydrofoberende

Bruksområde

  • hydrofoberende impregnering for beskyttelse av betongkonstruksjoner
  • iht. EU sin byggevareforordning (EU-BauPVO)

Egenskaper

  • reduserer inntrengning av vann og skadelige vannoppløste stoffer
  • regulerer fuktinnholdet
  • øker den elektriske motstanden
  • god inntrengningsevne
  • meget god vedheft til underlaget og etterfølgende mellom- eller sluttbelegg
  • vannfortynnbar

Notater

  • produktet oppfyller EN 1504-2
  • ikke for gang- eller kjørbare flater

Utseende

transparent

 

Påføring

fortynnes med vann i forholdet 1 : 4 vektdeler, pensel, kost

 

31119_DE_de.jpg
fortynnes med vann i forholdet 1 : 4 vektdeler pensel, kost

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet