Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCryl HP 200

Impregnering, hydrofoberende, på silanbasis, ufortynnet

Bruksområde

utvendig

 

Egenskaper

  • for redusering av vannabsorpsjon
  • høy beskyttelse ved frost-/tinesaltbelastning
  • høy inntrengningsdybde
  • for redusering av opptak av skadelige vannoppløste stoffer
  • lite flyktig

Notater

  • produktet oppfyller svenske Trafikverkets krav iht. aktuell TRVK Bro og TRVAMA Anläggning
  • produktet oppfyller EN 1504-2
  • Produktet er testet iht. direktiver fra NT BUILD 515, utgave 1, Hydrofoberende impregnering for betong – forebygger inntrengning av klorider – filtereffekt
  • Produktet oppfyller kravene til svenske AMA Anläggning 17, LFB.311

Påføring

airless-sprøyte

 

32388_DE_de.jpg
airless-sprøyte

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance