Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCryl HG 200

Impregnering, hydrofoberende, gelaktig

Bruksområde

 • som dyptvirkende hydrofoberende impregnering for beskyttelse av betongkonstruksjoner (betong og armert betong)
 • som preventiv beskyttelse mot kloridkorrosjon

Egenskaper

 • hindrer inntrengning av vann og skadelige vannoppløste stoffer
 • meget høy inntrengningsdybde
 • meget høy hydrofoberende effekt på hele betongkanten
 • regulerer fuktinnholdet
 • øker den elektriske motstanden
 • meget høy andel av virksomme stoffer
 • meget lang kontakttid
 • meget gode påføringsegenskaper

Notater

 • produktet oppfyller EN 1504-2
 • gang- eller kjørbare flater på forespørsel
 • hydrofoberende impregnering (klasse II)
 • produktet oppfyller svenske Trafikverkets krav iht. aktuell TRVK Bro og TRVAMA Anläggning
 • Produktet er testet iht. direktiver fra NT BUILD 515, utgave 1, Hydrofoberende impregnering for betong – forebygger inntrengning av klorider – filtereffekt
 • Produktet oppfyller kravene til svenske AMA Anläggning 17, LFB.311

Utseende

transparent

 

Påføring

airless-sprøyte

 

32102_DE_de.jpg
airless-sprøyte

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance